• Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google+
 • Blogspot

Termeni si conditii

1. Termeni generali

Termenii si conditiile de utilizare a site-ului www. autoelite.ro (denumite în continuare “Termeni si Conditii”) stabilesc care sunt conditiile în care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.autoelite.ro (denumit în continuare “site”) ori poate utiliza în orice mod serviciul Autoelite oferit prin intermediul site-ului (denumit în continuare “serviciu Autoelite”). “Termenii si conditiile” au valoarea unei conventii încheiate intre SC AutoElite Media SRL, pe de o parte, (denumit în continuare “Administrator”), în calitate de proprietar si administrator ai site-ului si de furnizor al Serviciului Autoelite, si orice persoana care viziteaza ori acceseaza site-ul sau care doreste sa utilizeze în orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul Autoelite (denumita în continuare “Utilizator”), pe de alta parte. Neacceptarea acestor “Termeni si Conditii” ori a oricarei prevederi din acestea atrage obligatia persoanei respective de a înceta de îndata accesarea site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricarei pagini din acesta si/sau utilizarea Serviciului Autoelite, precum si a oricarui component al acestuia constituie o acceptare în intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor.

Atentie: Folosirea site-ului www.autoelite.ro si serviciile furnizate de acesta sunt rezervate doar persoanelor care au împlinit 18 ani.

SC AutoElite Media SRL îsi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral Termenii si Conditiile oricând, fara notificarea prealabila a persoanelor care utilizeaza acest site. Accesând pagina Termenilor si Conditiilor puteti citi întotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi, valabila si aplicabila la momentul accesarii.

2. Materialele si informatiile accesibile prin intermediul site-ului

Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secventele animate sonore sau nu, precum si toate lucrarile integrate acestui site, mai putin cele pe care utilizatorii le posteaza pe site, sunt proprietatea administratorului sau unor terte parti care au autorizat administratorul sa le utilizeze. Continutul site-ului, astfel cum este prezentat de catre administrator, indiferent de zona în care se afla în site si indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului. Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu urmatoarele exceptii:

 1. este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) unor mici fragmente din textele publicate de catre administrator (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informatiilor preluate este obligatorie, sub urmatoarea forma: (Sursa: www.autoelite.ro).
 2. sunt permise link-urile catre site, iar specificarea sursei informatiilor se va face dupa fiecare link sau în finalul articolului, dupa cum urmeaza: “Informatii furnizate prin amabilitatea autoelite.ro”.
 3. administratorul îsi rezerva dreptul de a actiona în instanta orice persoana si/sau entitate care încalca în orice mod prevederile de mai sus.

3. Scopul urmarit

Scopul acestor Termeni si Conditii este de a defini si reglementa conditiile de utilizare a acestui site, precum si termenii si conditiile aplicabile serviciilor oferite de SC AutoElite Media SRL prin intermediul site-ului www.autoelite.ro persoanelor fizice si/sau juridice în vederea publicarii pe site de anunturi pentru vanzarea de vehicule si produse conexe si se adreseaza atât utilizatorilor care doresc sa vânda masini rulate cât si celor care doresc sa cumpere o masina rulata.

4. Aspecte generale

Pentru a beneficia de toate serviciile oferite de SC AutoElite Media SRL, este necesar ca utilizatorii (atât vânzatorii cât si cumparatorii) sa completeze cu datele lor reale, complete si actuale informatiile asa cum sunt cerute în formularele de înregistrare din site. La înregistrare Administratorul poate solicita anumite informatii precum: adresa de e-mail, nume, prenume, nr de telefon, adresa postala. În cazul în care intervin schimbari cu privire la datele persoanale furnizate de utilizatori acestia au obligatia de a notifica schimbarea în termen de cel mult 20 de zile de la producerea acesteia. Administratorul îsi rezerva dreptul de a verifica, direct sau indirect, datele furinizate de utilizatori, neavând nici o obligatie legala în acest sens.

În urma înregistrarii utilizatorii vor avea acces în cont prin intermediul unui nume utilizator (adresa de e-mail comunicata în momentul crearii contului) si o parola de minim 6 caractere (parola aleasa de utilizator la momentul crearii contului). Utilizatorii au obligatia de a pastra cu grija si de a nu dezvalui datele de acces ale contului. Administratorul nu va solicita nicioadata parola de acces la contul Utilizatorului prin mesaje sau apeluri nesolicitate.

Prin trimiterea Anuntului spre publicare catre Furnizor, Utilizatorul declara ca este de acord în totalitate si neconditionat cu prevederile prezentului document, fiind pe deplin constient de faptul ca, în caz de nerespectare a acestora, poate fi tras la raspundere conform prevederilor acestuia. Utilizatorul îsi asuma în întregime raspunderea pentru continutul Anuntului si pentru veridicitatea informatiilor publicate în Anunt si/sau comunicate Furnizorului.

Anuntul va fi publicat doar dupa ce Utilizatorul a efectuat plata pentru publicarea Anuntului conform Listei de Preturi, în functie de serviciile alese, iar Furnizorul a primit confirmarea efectuarii platii pentru publicarea respectivului Anunt.

Anunturile publicate pe site au o valabilitate în timp de 30 zile, începând din data aparitiei, cu posibilitate de prelungire a acestui termen.

În cazul în care un anunt este dezactivat pentru încalcarea dispozitiilor prezentelor Utilizatorul poate solicita publicarea anuntului corectat, cu conditia efectuarii platii aferente serviciului ales. Publicarea în repetate rânduri a unor anunturi gresite, fara rectificarea erorilor de catre Utilizator, va îndreptati Furnizorul la interzicerea accesului acestui Utilizator la site-ul www.autoelite.ro.

Anunturile care contin si o poza, fotografie a vehiculului pot beneficia de promovare constând din plasarea anuntului la pagina de deschidere, la partea oferte speciale, evidentierea anuntului cu o culoare mai stridenta, pozitionarea între chenare, pozitionarea într-o sectiune speciala de anunturi promovate. Promovarea poate fi solicitata o data cu transmiterea fisei de comanda, ori ulterior afisarii anuntului, caz în care aceasta solicitare reprezinta o modificare a serviciului achitat, fiind tratat în consecinta.

În cazul în care se solicita prelungirea termenului de valabilitate a publicarii unui anunt, noua perioada de valabilitate nu se va cumula cu durata ramasa din durata initiala.

Serviciile oferite de catre Furnizor respecta legislatia privind protectia consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comertul electronic si O.G. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta.

Restrictii privind anunturile

 1. Furnizorul îsi propune sa puna în functiune o pagina de internet pentru publicarea de anunturi corecte, fara erori, cu continut conform cu prevederile legale, cu bunele moravuri, fara caracter jignitor, calomnios, motiv pentru care Operatorii examineaza permanent anunturile afisate, efectuând o anumita cenzurare a continutului anunturilor.
 2. Având în vedere scopul special prevazut la alin. (1) sunt interzise si astfel nu vor fi publicate urmatoarele anunturi:
 1. cele care cuprind informatii nereale, false;
 2. care cuprind preturi derizorii sau exagerat de mari raportate la preturile pietei. Preturile derizorii sunt cele care au valoare sub 50% din valoarea pe piata a vehiculului. Preturile exagerat de mari sunt cele care sunt peste 50% din valoarea pe piata a vehiculului.
 3. cele care au caracter publicitar expres ori ascuns, sau indica informatii de contact care ar implica costuri suplimentare;
 4. cele care cuprind mai multe bunuri de vânzare;
 5. cele care au atasate fotografii cuprinzând texte scrise, semne, care ar putea aduce atingere dreptului de autor, de proprietate intelectuala a unor terte persoane;
 6. cele care nu au ca obiect ceva concret si real;
 7. cele care contin ori fac referire la texte ilegale, indecente, violente, ori rasiste.

Se interzice publicarea unor materiale care cuprind virusi ori alte produse informatice cu scopul de a distruge orice sistem sau informatie.

Nu este permisa publicarea de multiple anunturi concomitente privind acelasi vehicul, interdictia fiind valabila daca un vehicul este inserat în anunturi de catre utilizatori diferiti.

5. Pretul serviciilor. Modalitatea de plata

Gratuit!

6. Limitarea raspunderii

Administratorul nu îsi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul de pe site, pentru continutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii site-ului. Administratorul va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea în site si va încerca sa corecteze erorile si omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul nu este responsabil pentru inadvertentele, erorile sau omisiunile din informatiile furnizate de Utilizatori. In mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord sa-i exonereze de raspundere pe Administrator în cazul oricarei actiuni judiciare sau extrajudiciare, care survine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca Administratorul este absolvit de orice raspundere privind functionarea site-ului, în eventualitatea producerii oricarei întreruperi, ingreunari, disfunctionalitati sau erori tehnice de orice fel, sau a oricarui alt tip de eroare în furnizarea Serviciilor autoelite.ro, precum si în orice alta situatie în care nu s-ar putea dovedi cu certitudine ca aceste erori sau probleme de natura tehnica din cele mentionate mai sus s-ar datora în mod direct si exclusiv culpei grave a Administratorului.

Utilizatorii site-ului înteleg si accepta ca Administratorul este absolvit de orice raspundere pentru continutul sau forma mesajelor publicitare postate pe autoelite.ro ro sau prin intermediul Serviciilor autoelite.ro, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare.

Administratorul site-ului îsi rezerva dreptul de a modifica, sterge (fotografii, texte, etc) care nu sunt conforme cu destinatia site-ului aceea de a furniza informatii cât mai corecte si actuale despre anunturile auto de ocazie publicate de utilizatori, sau care contin mesaje/imagini indecente, insultatoare sau defaimatoare, violente, rasiste, xneofobe, antisemite si/sau care incurajeaza discriminarea unei anumite etnii, categorii profesionale, fara o instiintare prealabila a utilizatorului al carui anunt este editat/modificat.

In scopul respectarii prevederilor legale în materie, a drepturilor Administratorului si/sau a tertelor parti, cât si pentru o cât mai buna derulare a serviciilor puse la dispozitie prin intermediul site-ului www.autoelite.ro, Administratorul are dreptul exclusiv ca, din proprie initiativa si dupa criteriile proprii, care nu pot fi cenzurate în nici un mod de catre utilizatori sau orice terte persoane sau autoritati, sau/si la cererea autoritatilor competente ale statului sau la cererea unei persoane care justifica un interes legitim, sa suspende sau restrictioneze în orice mod accesul anumitor utilizatori la toate si/sau orice servicii, informatii, comentarii, bloguri, forumuri, sectiuni ale site-ului, daca Administratorul decide ca acestea, pun sau pot pune în pericol buna functionare a Serviciilor, încalca sau pot încalca în orice mod termenii prezentului acord, prevederile legale în vigoare si/sau drepturile unei alte parti. Administratorul are dreptul, nu si obligatia de a aplica masurile mai sus mentionate, astfel ca au dreptul de a refuza orice solicitare a unei terte persoane sau autoritati de a aplica oricare dintre aceste masuri.

In caz de forta majora, Administratorul, este exonerat total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorilor, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva, etc.

7. Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

SC AutoElite Media SRL fiind înregistrat cu nr. ........ în Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, se obliga sa gestioneze numai pentru scopurile specificate datele personale indicate de catre Utilizatori în cursul utilizarii paginii de internet ori a completarii fiselor si formularelor de pe site în acord cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Furnizorul are dreptul sa colecteze, sa prelucreze si sa utilizeze aceste date personale primite prin intermediul paginii de internet www.autoelite.ro de la Furnizori pentru scopuri în legatura stricta cu serviciul solicitat de Utilizator si asigurat de Furnizor, pentru dezvoltarea si îmbunatatirea raportului juridic existent între parti, respectiv în scopuri de marketing, precum si în alte scopuri permise de lege.

Furnizorul îsi rezerva dreptul de a actiona în instanta orice persoana ori entitatea care încalca prin orice mod prevederile stabilite prin prezentele.

Furnizorul va efectua toate demersurile rezonabile în vederea asigurarii încrederii în pagina de internet.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care îl privesc si sa solicite stergerea datelor.

Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisa în acest sens, datata si semnata, la urmatoarea adresa: SC AutoElite Media SRL, cu sediul in localitatea Baciu, str. Transilvaniei, nr. 81, jud. Cluj sau la adresa de e-mail: office.autoelite@gmail.com, specificând totodata dreptul pe care doreste sa îl exercite asupra datelor sale.

8. Drepturile si obligatiile partilor

A. Drepturile si obligatiile principale ale Furnizorului

 1. Furnizorul este obligat sa asigure publicarea acelor anunturi trimise de Utilizatori, în privinta carora s-a efectuat plata contravalorii lor, si s-a confirmat aceasta plata, sub conditia ca anunturile sa respecte cerintele prevazute de prezentele.
 2. În considerarea dreptului intelectual de proprietate detinut de Furnizor asupra întregului cuprins al paginii de internet, acesta îsi rezerva dreptul, sa schimbe, sa transforme, sa suspende orice element al continutului site-ului.
 3. Furnizorul are dreptul sa verifice în mod permanent anunturile publicate pe site, fiind îndreptatit sa îndeparteze în total ori partial, respectiv sa modifice acele anunturi care nu corespund conditiilor impuse de prezentele, bunelor moravuri, încalca prevederile legale în general, în special cele referitoare la dreptul de autor, concurenta neloiala, uzantele comerciale, ori aduc atingere si sunt prejudiciabile pentru Furnizor însusi. În asemenea ipoteza daca fapta Utilizatorului întruneste elementele constitutive ale unei contraventii ori infractiuni, raspunderea Furnizorului este exclusa. Pretul achitat de catre Utilizator nu se restituie.
 4. Furnizorul are dreptul si obligatia sa înstiinteze autoritatile competente de îndata în momentul detectarii unor nelegalitati savârsite de beneficiarii serviciilor asigurate, ori în cazul în care datele furnizate, ori cuprinsul anunturilor denota prezenta unor nelegalitati, ori activitati suspecte.
 5. Furnizorul are drept de proprietate intelectuala asupra cuprinsului paginii de internet, care trebuie respectat si de catre Utilizatori, iar privitor la anunturile propriu-zise poseda drept de utilizare cu caracter neexclusiv.
 6. Furnizorul este îndreptatit sa stearga fara restituirea pretului achitat, orice anunturi cu un continut jignitor, calomnios, ori care aduc atingere demnitatii persoanei, vietii private.
 7. Furnizorul îsi rezerva dreptul sa îndeparteze anunturile care au acelasi obiect, care se refera la acelasi vehicul, fiind permis conform prezentelor publicarea unui singur anunt privitor la un vehicul. În asemenea ipoteze Furnizorul nu are obligatia sa restituie contravaloarea publicarii acestor anunturi.
 8. SC AutoElite Media SRL fiind înregistrat cu nr. ........ în Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, se obliga sa gestioneze numai pentru scopurile specificate datele personale indicate de catre Utilizatori în cursul utilizarii paginii de internet ori a completarii fiselor si formularelor de pe site în acord cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 9. Furnizorul are dreptul sa colecteze, sa prelucreze si sa utilizeze aceste date personale primite prin intermediul paginii de internet www.autoelite.ro de la Furnizori pentru scopuri în legatura stricta cu serviciul solicitat de Utilizator si asigurat de Furnizor, pentru dezvoltarea si îmbunatatirea raportului juridic existent între parti, respectiv în scopuri de marketing, precum si în alte scopuri permise de lege.
 10. Furnizorul îsi rezerva dreptul de a actiona în instanta orice persoana ori entitatea care încalca prin orice mod prevederile stabilite prin prezentele.
 11. Furnizorul va efectua toate demersurile rezonabile în vederea asigurarii încrederii în pagina de internet.

B. Drepturile si obligatiile, declaratiile Utilizatorului

Odata cu trimiterea spre publicarea a unui anunt, Utilizatorul declara ca:

 1. el este titularul dreptului de proprietate intelectuala asupra anuntului trimis
 2. textul anuntului respectiv pozele atasate nu încalca drepturile tertelor persoane ori ale Furnizorului
 3. garanteaza conformitatea anuntului si a fotografiilor cu datele, caracteristicile, respectiv starea materiala si juridica a vehiculului
 4. accepta în mod total prescriptiile prezentelor Termeni si conditii, fiind de acord cu angajarea raspunderii sale, pentru nesocotirea acestora
 5. ca este de acord ca Furnizorul sa prelucreze datele pe care a indicat prin utilizarea ori înregistrarea pe site, conform prevederilor legale, si îsi exprima acordul la publicarea anuntului trimis de el pe toate partile, mijloacele publicitare ale Furnizorului.
 6. îsi asuma responsabilitatea exclusiva personala a Utilizatorului pentru cuprinsul anuntului si pentru eventualele prejudicii cauzate tertilor prin publicarea anuntului.
 7. accepta ca www.autoelite.ro poate contine trimiteri ori legaturi catre alte pagini de internet, care din punctul de vedere al Furnizorului pot fi utile, dar care pot fi straine controlului acestuia din urma;

Drepturile Utilizatorului:

 1. Utilizatorul are dreptul sa i se asigure serviciile solicitate si achitate în conformitate cu dispozitiile Termenilor si conditiilor prezentate în acest document.
 2. Utilizatorul are dreptul sa acceseze si utilizeze pagina de internet www.autoelite.ro conform destinatiei acesteia, fiind oprit însa sa preia, sa utilizeze, sa republice sub orice forma datele, informatiile de pe site în lipsa acordului expres si scris al Furnizorului.
 3. În privinta protectiei datelor personale, Utilizatorul are dreptul de acces si interventie asupra datelor conform art. 13, 14 din Legea 677/2001 si beneficiaza de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale în sensul art. 17 din lege, respectiv dreptul de a se adresa justitiei, având dreptul sa transmita o cerere Furnizorului în vederea exercitarii acestor drepturi.

Obligatiile Utilizatorului:

 1. Utilizatorul are obligatia de achita contravaloarea publicarii anuntului;
 2. Utilizatorul este obligat sa verifice în mod continuu Termenii si conditiile, pentru a avea cunostinta de eventuale modificari.

9. Reclamatii, plângeri

 1. Orice plângere, reclamatie provenite de la Utilizatori, vor putea fi înregistrate si solutionate doar în cazul în care cuprind datele de identificare ale Utilizatorului titular al plângerii, si o descriere detaliata a neregularitatilor, problemelor sesizate.
 2. Utilizatorii pot formula reclamatii referitoare la functionarea defectuoasa a paginii www.autoelite.ro, respectiv în legatura cu nepotrivirea datelor introduse de catre Utilizator în anunt si cele afisate pe site-ul www.autoelite.ro catre Furnizor. Aceste plângeri vor fi solutionate în cel mai scurt timp posibil de catre Furnizor.
 3. Nu pot face obiectul plângerilor neconcordantele anuntate de catre Utilizatori care se datoreaza modificarilor, schimbarilor efectuate de Operatorii Furnizorului în vederea obtinerii unui anunt conform cu prescriptiile prezentelor Termeni si Conditii.
 4. În termen de 5 zile de la momentul producerii, aparitiei problemei referitoare la serviciile oferite de Furnizor, ori din data sesizarii unor activitati suspecte, nelegale savârsite de catre alti Utilizatori ai paginii de internet, Utilizatorul are dreptul sa formuleze si înainteze plângere catre Furnizor, la adresa de e-mail: office.autoelite@gmail.com. În cazul aparitiei unor cazuri de încalcare a drepturilor consumatorilor, Utilizatorii pot sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
 5. În cazul unor sesizari complete, care nu necesita obtinerea de alte relatii Furnizorul va examina plângerea, si va raspunde în termen de 7 zile lucratoare de la data primirii sesizarii. În ipoteza unor plângeri incomplete, Furnizorul va informa petentul Utilizator despre obligatia completarii informatiilor lipsa necesare în vederea rezolvarii plângerii, caz în care termenul de solutionare susmentionat se prelungeste în mod corespunzator.
 6. Furnizorul are dreptul de a considera plângerea ca nesustinuta, daca Utilizatorul titular al plângerii nu trimite datele lipse, chiar în ciuda semnalarii acestei necesitati, în termen de 5 zile lucratoare, de la momentul cererii de completare.

10. Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor site-ului si ale Administratorilor, prevazute în Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate în conformitate cu legea romana în vigoare.

Orice litigiu nascut din sau în legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instantele judecatoresti competente din România.

Ultimele articole

Tokio Motor Show 2017

Tokio Motor Show 2017

Este evenimentul auto care reuseste sa prezinte cele mai îndraznete vise ale constructorilor auto. Chiar daca multe dintre aceste idei ramân în faza de concept, cu siguranta o parte se vor materializa

Idei de vacanta: Elvetia

Idei de vacanta: Elvetia

Fie ca esti în cautare de senzatii tari, fie ca esti un hoinar ratscit prin lume, Elvetia este unul dintre cele mai mari "terenuri de joaca" din lume. Desi nu masoara mai mult de 41.285 km

Ford Mustang

Ford Mustang

Ford Mustang revine la testele AutoReport.ro înainte de facelift, în varianta cu transmisie automat?. Am petrecut câteva zile în compania celebrului coupe, pentru a constata c? ne place ?i aceast? var